Cung cấp nguồn chuẩn điện áp từ 0.8 đến 5VDC dùng LM334

Cung cấp nguồn chuẩn điện áp từ 0.8 đến 5VDC dùng LM334
Để có điện áp đầu ra nằm trong giải cho phép ta chỉ cần điều chỉnh biến trở.

Bình Luận
Quảng cáo - Tài trợ

 -----------------------------

Hỗ trợ trực tuyến